Produkcja i Realizacja: Sky-Video
Zdjęcia: Michał Ganobczyk i Radosław Faruga
Ujęcia Lotnicze: Michał Surma i Radosław Faruga
Montaż: Michał Ganobczyk
Kierownik produkcji: Michał Surma

We wrześniu 2019 roku nasza agencja filmowa  wyprodukowała film korporacyjny dla  Spółki restrukturyzacji kopalń S.A. – która zajmuje się realizacją procesu wygaszania kopalń, a następnie rekultywacji i rewitalizacji terenów pokopalnianych. Zdjęcia trwały 3 dni, podczas, których realizowaliśmy nagrania m.in.  300m pod ziemią, na wieży wyciągowej jednej z katowickich kopalni, a także na terenie kilku kopalń mieszczących się na terenie całego śląska. Była to niesamowita przygoda. Widzieliśmy tereny świeżo zamkniętych zakładów ale również takie, które po procesie przeobrażenia, zostały zwrócone naturze lub zagospodarowane pod nowoczesną infrastrukturę użyteczności publicznej, a nawet mieszkania. 

Do naszego portfolio trafia kolejny film, który pokazuje wyjątkowe miejsca i który szczególnie mieszkańcy śląska powinni zobaczyć. Głównym celem było pokazanie różnych zmian i kontrastu pomiędzy czynnymi kopalniami i terenem wokół nich, a przeobrażonej infrastruktury na miejsca publicznego użytku, zagospodarowane zielone hałdy i koryta rzek.

Wyzwaniem dla nas było zrealizowanie zdjęć w miejscach oddalonych od siebie często o kilkadziesiąt kilometrów, w odpowiednim świetle, aby pokazać elementy krajobrazu w możliwie najprzyjemniejszych momentach dnia. Skupiliśmy się na pięknych ujęciach o wschodzie i zachodzie, oraz zdjęciach wewnątrz infrastruktury należącej do zakładów, kiedy aura na zewnątrz nie była korzystna.

Produkcja filmowa została zrealizowana przy użyciu kamery Sony Alfa 7sII 

www.sky-video.pl – Kontakt

 

Napisz do nas!